WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU

Integral Waterproofer 5 litr.

Wodouszczelniacz do betonu i zapraw


PRZEZNACZENIE:

Bardzo wysoka skuteczność działania. Stosowany jako dodatek do szlicht, podłóg, tarasów, jako obrzutka do basenów, zbiorników, piwnic, ścian oporowych, ścian zewnętrznych, podstaw fundamentów - szczególnie tam, gdzie istnieje zagrożenie wody gruntowej. Nie powoduje korozji stali.

STOSOWANIE:

W celu uzyskania najlepszych efektów należy zmieszać 0,5 litra wodouszczelniacza z minimalną ilością wody zarobowej na 50 kg cementu. W przypadku struktur, które mają być odporne na cisnienie wody gruntowej, ilość wodouszczelniacza wzrasta do 1 litra na 50 kg cementu. Przy stosowaniu wodouszczelniacza do betonów występuje efekt obniżenia wytrzymałości, stąd nie zaleca sie stosować go do betonów klasy wyższej niz B15.

Opakowania: 1litr, 5 litr. 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

TERMOBET

Plastyfikator do betonu na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, pozwalający uzyskać betony i zaprawy o bardzo wysokiej jakości i zwiększonej wytrzymałości.

PRZEZNACZENIE:

Stosując TermoBet otrzymujemy ciekłe, urabialne mieszanki betonowe i zaprawy z ograniczeniem ilości wody zarobowej. Uzyskane przy stosowaniu domieszki zwiększenie urabialności powoduje łatwiejsze ulożenie i wypoziomowanie posadzki. Podczas układania następuje odprowadzenie powietrza z betonu, co znacznie poprawia przewodzenie ciepła w posadzce. TermoBet nie powoduje korozji stali i zapobiega segregacji skladników w zaprawach.

STOSOWANIE:

TermoBet dodać w trakcie mieszania do wody zarobowej w ilości 1% w stosunku do masy cementu (ok. 0,5 l na 50 kg cementu). Tak przygotowaną mieszankę należy szybko użyć (efekt upłynnienia trwa okolo 15 minut).

Opakowania: 1 litr, 5 litr, 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

PLASBET

Uniewrsalny plastyfikator stosuje się do betonu, żelbetonu, elementów wibroprasowanych, wszelkich betonów konstrukcyjnych, przy produkcji kostki brukowej oraz w budownictwie hydrotechnicznym.

PRZEZNACZENIE:

Domieszka ma działanie uplastyczniające, powoduje łatwiejsze zwilżanie cementu, charakteryzując się dodatkowo łagodnym działaniem napowietrzającym. Zastosowanie PlasBetu pozwala przy zachowaniu w mieszance betonowej stałego stosunku woda/cement uzyskać zmianę jej konsystencji na bardziej cieklą o co najmniej jeden stopień, bez pogorszenia jakości betonu. Domieszka umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej o 8-15%, co powoduje poprawę jakości betonu i jego trwałości. PlasBet zwiększa wytrzymalość betonu o 10 do 25 %, obniża jego nasiąkliwość i przepuszczalność wody. Podwyższeniu ulega odporność betonu na działanie mrozu oraz pylenie się. Nie powoduje korozji stali. Umożliwia prace betonowe w temperaturze do -2°C.

STOSOWANIE:

Przed użyciem wstrząsnąć. Domieszkę PlasBet dodać w trakcie mieszania do wody zarobowej w ilosci 0,3 do 0,6 % w stosunku do masy cementu, w zależności od wymaganego upłynnienia zaprawy (od 150 do 300 ml na 50kg cementu).

Opakowania: 5 litr., 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE

Belmix, Amix -włókna polipropylenowe

Włókna Belmix wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich wybitnie dobrą rozprowadzalność w mieszance betonowej lub w zaprawie.
Włókna Belmix tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i dając wiele pozytywnych efektów:

1.Prawie zupełną eliminację rys skurczowych i mikropęknięć

2.Obniżenie wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości betonu

3.Zwiększenie odporności powierzchni betonu na ścieranie

4.Zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie

5.Poprawienie urabialności betonu oraz odporności na segregację jego składników

6.Polepszenie reologii betonu natryskowego

7.Podwyższenie odporności ogniowej betonu

STOSOWANIE

600-900g na 1m3 betonu

Opakowania: 150g,  600g