CEMPLAS

CEMPLAS w płynie.

Zastępuje wapno we wszystkich rodzajach zapraw opartych na spoiwie cementowym.

PRZEZNACZENIE:

Zmniejsza koszt budowy dzięki wielokrotnie niższej cenie niz wapno. Zmniejsza naklad robocizny, eliminuje koszty transportu i składowania. Zaprawy uzyskują znacznie większa wytrzymałość, obniżoną nasiąkliwość i wyższą wodoodporność niż w przypadku zaprawy cementowo-wapiennej. Eliminuje skurczanie, pękanie i odpryskiwanie. Nie powoduje korozji stali. Nie plami cegły, eliminuje tworzenie sie wykwitów wapiennych.

STOSOWANIE:

Cemplas należy dodawać w granicach od 150 do 250 ml na 50 kg cementu. Najlepiej rozpuścić go w małej ilości wody zarobowej (używanie Cemplasu redukuje ilość potrzebnej wody o 10 do 15%). Nastepnie wymieszać dokładnie z piaskiem i cementem wg ogólnie stosowanych proporcji, zależnych od wymaganej konsystencji zaprawy.

Opakowania: 1litr, 5 litr. 30 litr, 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

CEMPLAS W PROSZKU

 

Cemplas w proszku (saszetka 21g x 250szt.)

Plastyfikator w proszku do zapraw cementowych jest dodatkiem uplastyczniająco-napowietrzającym, dostępnym w jednorazowych saszetkach.

PRZEZNACZENIE:

Całkowicie zastępuje wapno przy pracach murarskich i tynkarskich w temperaturze do -2°C. Jego precyzyjnie odmierzona ilość eliminuje możliwość nadmiernego użycia, redukuje ewentualne straty. Plastyfikator poprawia urabialność zaprawy, jej lepkość, wytrzymałość i odporność na mróz, bez konieczności dodawania wapna. Minimalizuje możliwość powstawania rys i pęknięć, nie plami cegły i nie powoduje korozji stali.

W zaprawach cementowych: do murowania i tynkowania.

STOSOWANIE:

1 saszetka na 50 kg cementu - w zaprawach murarskich;

2 saszetki na 50 kg cementu - w zaprawach tynkarskich oraz przy użyciu piasku gruboziarnistego w zaprawach murarskich

Opakowanie: wiadro 250 szt.

Dokumenty do pobrania:

 

C-PLAST

Plastyfikator do zapraw cementowych

Uplastycznia i napowietrza zaprawę,zwiększa elastyczność i odporność na mróz,redukuje ilość wody zarobowej,ogranicza powstawanie rys i pęknięć,zapobiega powstawaniu wykwitów,nie powoduje korozji stali.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć.Dodawać w trakcie mieszania do wody zarobowej w ilości około 0,25 kg na 50 kg cementu(0,5% w stosunku do masy cementu).

Opakowania; 5 litr.


WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU I ZAPRAW

Integral Waterproofer

Wodouszczelniacz do betonu i zapraw


PRZEZNACZENIE:

Bardzo wysoka skuteczność działania. Stosowany jako dodatek do szlicht, podłóg, tarasów, jako obrzutka do basenów, zbiorników, piwnic, ścian oporowych, ścian zewnętrznych, podstaw fundamentów - szczególnie tam, gdzie istnieje zagrożenie wody gruntowej. Nie powoduje korozji stali.

STOSOWANIE:

W celu uzyskania najlepszych efektów należy zmieszać 0,5 litra wodouszczelniacza z minimalną ilością wody zarobowej na 50 kg cementu. W przypadku struktur, które mają być odporne na cisnienie wody gruntowej, ilość wodouszczelniacza wzrasta do 1 litra na 50 kg cementu. Przy stosowaniu wodouszczelniacza do betonów występuje efekt obniżenia wytrzymałości, stąd nie zaleca sie stosować go do betonów klasy wyższej niz B15.

Opakowania: 1 litr., 5 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

 

WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE

Amix -włókna polipropylenowe

Włókna Belmix wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich wybitnie dobrą rozprowadzalność w mieszance betonowej lub w zaprawie.
Włókna Belmix tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i dając wiele pozytywnych efektów:

1.Prawie zupełną eliminację rys skurczowych i mikropęknięć

2.Obniżenie wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości betonu

3.Zwiększenie odporności powierzchni betonu na ścieranie

4.Zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie

5.Poprawienie urabialności betonu oraz odporności na segregację jego składników

6.Polepszenie reologii betonu natryskowego

7.Podwyższenie odporności ogniowej betonu

STOSOWANIE

600-900 g na 1m3 betonu

Opakowania: 150 g , 600 g