PRZYŚPIESZACZ DO BETONU

Nowoczesny przyspieszacz do betonu, który pozwala na prowadzenie prac budowlanych przez cały rok, również w temperaturach do -8°C.

PRZEZNACZENIE:

Przyspiesza czas wiązania betonu. Zwiększa wczesną jego wytrzymałość, mrozo- i wodoodporność. Podnosi odporność na środki chemiczne i ścieranie. Przyspieszacz ma szerokie zastosowanie jako dodatek do: podłóg, betonów prefabrykowanych, podstaw fundamentowych, innych konstrukcji betonowych.

STOSOWANIE:

Przyspieszacz dodaje się do wody zarobowej, NIGDY bezpośrednio do cementu lub piasku.

Opakowania: 5 litr. 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

POLARKLEJ

 

DODATEK DO KLEJÓW
DZIAŁA W OKRESIE OBNIŻONYCH TEMPERATUR DO -8°C

Zastosowanie
POLARKLEJ jest płynnym dodatkiem do klejów w systemach dociepleń, klejów do płytek i wylewek
samopoziomujących. Pozwala wykonywać prace dociepleniowe, układać płytki elewacyjne, tarasowe,
terakotę i glazurę oraz wykonywać wylewki samopoziomujące w okresie obniżonych temperatur.
POLARKLEJ stosuje się do -8°C.

Sposób użycia
POLARKLEJ należy dodawać w ilości 2% w stosunku do masy suchej zaprawy klejowej (0,5kg/420 ml
na 25kg zaprawy) do wody zarobowej. Ilość wody zarobowej należy pomniejszyć o ok. 30%. Stosując
dodatek POLARKLEJ, szczególnie w temperaturach poniżej -5°C, należy stosować zabezpieczenia
zgodnie z instrukcją ITB nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”
Przed użyciem wstrząsnąć. Chronić przed mrozem.

Opakowania: 5 litr.
 

POLARBET

Uniwersalny plastyfikator do betonu umożliwiający prace w warunkach zimowych.

PRZEZNACZENIE:

PolarBet umożliwia prace w temperaturach do -10°C. Zwiększa wczesną wytrzymałość betonu o 10 do 20%, obniża jego nasiąkliwość i przepuszczalność wody. Zwiększa mrozoodporność betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej o 10 do 12%. Nie powoduje korozji stali, pozwala na stosowanie w betonach zbrojonych.

STOSOWANIE:

Przed użyciem wstrząsnąć. PolarBet należy rozpuścić w małej ilości wody zarobowej: w temperaturach od 0°C do -5°C w ilości 0,5 litra na 50 kg cementu (1% masy cementu); w temperaturach od -5°C do -10°C w ilości 0,75 litra na 50 kg cementu (1,5% masy cementu) Przy temperaturach poniżej -5°C zaleca się stosowanie cementu CEM I 42,5R Stosując domieszkę, szczególnie w temperaturze poniżej -5°C należy zabezpieczyć swieżą zaprawę przed zamarznięciem w początkowym okresie narastania wytrzymałości, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB nr 282 "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

Opakowania: 1 litr. 5 litr. 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

POLARPLAST

Zastępuje wapno w zaprawach murarskich i tynkarskich w okresie zimowym. Umożliwia pracę w temperaturach do -10°C, pozwala na uzyskanie elastycznej zaprawy.

PRZEZNACZENIE:

PolarPlast uplastycznia zaprawę cementową i przyspiesza narastanie jej wytrzymalości w początkowym okresie twardnienia o 10 do 20%. W celu uzyskania optymalnych efektów przyrostu wytrzymałości w warunkach zimowych domieszkę należy stosować przy zachowaniu wymaganej konsystencji obniżając ilość wody zarobowej o 10 - 12%. Produkt nie powoduje korozji stali.

STOSOWANIE:

Przed użyciem wstrząsnąć. PolarPlast należy rozpuścić w małej ilości wody zarobowej: w temperaturach od 0°C do -5°C w ilości 0,5 litra na 50 kg cementu (1% masy cementu); w temperaturach od -5°C do -10°C w ilości 0,75 litra na 50 kg cementu (1,5% masy cementu) Przy temperaturach ponizej -5°C zaleca się stosowanie cementu CEM I 42,5R Stosując domieszkę, szczególnie w temperaturze poniżej -5°C należy zabezpieczyć swieżą zaprawę przed zamarznięciem w początkowym okresie narastania wytrzymałości, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB nr 282 "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

Opakowania: 1 litr. 5 litr. 200 litr.

Dokumenty do pobrania: