TOP GRUNT AKRYL

Drobnocząsteczkowy uniwersalny grunt głęboko penetrujący.

Wysoce efektywny i ekonomiczny grunt do wzmacniania podłoża, jego hydrofobizacji, związania luźnych cząsteczek, wzrostu przyczepności wszelkich następnych nanoszonych powłok.Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli.

ZASTOSOWANIE

Posadzki betonowe, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe, tynki, tynki gipsowe, ściany z obrzutką cementową, cegła, płyty stolarskie,jastrychy, gazobeton, posadzki wyrównujące i samopoziomujące.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od piasku i pyłu. Usunąć tłuszcz, olej itp., następnie dokładnie odkurzyć miękką szczotką lub odkurzaczem.

SPOSÓB UŻYCIA

Szacuje się iż 1 litr TopGruntu Akryl pokryje od 10m2 do 12 m2(0,09-0,1 lm2) powierzchni w zależności od jej porowatości. W przypadku podłoży szczególnie chłonnych zaleca się gruntować dwukrotnie, przy czym pierwszą warstwę wykonujemy TopGruntem Akryl rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 . Nakładać równomiernie pędzlem lub wałkiem malarskim na oczyszczone powierzchnie. Stosować w temperaturach od 5 st. C do 35 st.C. Wysycha w ciągu 60 minut.

Opakowania: 1 litr. 5 litr. 200 litr.

 

TOP GRUNT AKRYL KONCENTRAT

Wysoce efektywny i ekonomiczny grunt do wzmacniania podłoża, jego hydrofobizacji, związania luźnych cząsteczek, wzrostu przyczepności wszelkich następnych nanoszonych powłok.Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli.

ZASTOSOWANIE

Posadzki betonowe, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe, tynki, tynki gipsowe, ściany z obrzutką cementową, cegła, płyty stolarskie,jastrychy, gazobeton, posadzki wyrównujące i samopoziomujące.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od piasku i pyłu. Usunąć tłuszcz, olej itp., następnie dokładnie odkurzyć miękką szczotką lub odkurzaczem.

SPOSÓB UŻYCIA

Emulsję nanosić na podłoże w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej wodą, nawet w stosunku 1:5. Szacuje się, iż 1 litr rozcieńczonej emulsji pokryje 10-12 m2 powierzchni w zależności od jej porowatości. W przypadku podłoży szczególnie chłonnych zaleca się gruntować dwukrotnie. Nakładać równomiernie pędzlem lub wałkiem malarskim na oczyszczone powierzchnie. Stosować w temperaturach od 5 do 35 st.C .Wysycha w ciągu 60 min.

Opakowania: 1 litr. 5litr. 200 litr.

 

EXPRES GRUNT

Ekonomiczny Uniwersalny Grunt

Ekonomiczny płyn do wzmacniania powierzchniowego oraz do gruntowania podłoży przeznaczonych do układania płytek ceramicznych, nakładania posadzek, malowania, tapetowania i prac elewacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Posadzki betonowe, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe, tynki, tynki gipsowe, ściany z obrzutką cementową, płyty stolarskie, jastrychy, gazobeton, posadzki wyrównujące i samopoziomujące.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem silnie wstrząsnąć

Powierzchnie powinny być suche, czyste, wolne od piasku i pyłu. Usunąć tłuszcz, olej itp., następnie dokładnie odkurzyć miękką szczotką lub odkurzaczem.Szacuje się, iż 1 litr Expres Grunt pokryje 5-10 m2 powierzchni w zależności od jej porowatości . Nakładać równomiernie pędzlem lub szczotką na oczyszczone powierzchnie. Stosować w temperaturach 5-30 st.C. Wysycha w ciągu 30-60 min.

Opakowania: 5 litr. 200 litr.


UTWARDZACZ I PYŁOUSZCZELNIACZ DO POSADZEK

PRZEZNACZENIE:

Redukuje pylenie się starych i nowych posadzek betonowych wewnętrznych i zewnętrznych. Zmniejsza penetrację olejów i wilgoci. Przedluża okres użytkowania posadzki poprzez jej utwardzenie. Stosuje się do posadzek m.in. w fabrykach, warsztatach, garażach oraz miejscach użyteczności publicznej.

STOSOWANIE:

Utwardzacz i pyłouszczelniacz stosuje się na oczyszczoną powierzchnię. Polać równomiernie suchą posadzkę środkiem, używając np. konewki. Powierzchniom o przeciętnej porowatości wystarczają 2-3 warstwy. Szacuje się, że 5 litrów środka wystarczy na pokrycie pojedyńczą warstwą 20-30 m2 powierzchni.

Opakowania: 5 litr. 200 litr.

Dokumenty do pobrania:

 

SMAR DO FORM I SZALUNKÓW

PRZEZNACZENIE:

Smar to środek antyadhezyjny typu woda w oleju, przeznaczony do stosowania w formach i szalunkach drewnianych i metalowych. środek gotowy do użycia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię bez plam.

ZALETY:

Pozwala łatwo zdjąć formy i szalunki Nie plami betonu Idealny do drewnianych i metalowych form i szalunków Ekonomiczny w użyciu

STOSOWANIE:

Nakładać równomierną warstwę pędzlem, gąbką lub miękką miotełką. Wydajność około 12-14 m2 z 1 litra.

Opakowania: 5 litr. 25 litr.

Dokumenty do pobrania: