RESIN W 

Szybko-wiążący

RESIN "W" klej do drewna szybkowiążący 

CHARAKTERYSTYKA:

 • Może być stosowany do każdego drewna
 • Lepsza siła łącząca niż występująca w strukturze drewna
 • Szybkie wiązanie
 • Przezroczysty po wyschnięciu
 • Dobre właściwosci użytkowe
 • Nie osadza się na narzędziach do obróbki drewna
 • Nadaje się do polerowania
 • Spoina stabilna po cyklu zamarzania/odtajania
 • Niepalny
 • Atest PZH HK/B/1710/02/2001

Resin "W" jest jednoskładnikowym klejem przeznaczonym do użytku wewnątrz pomieszczeń. Klej ten wiąże z taką siłą, że po połączeniu ze sobą drewnianych powierzchni, uszkodzenie następuje zazwyczaj poprzez pękniecie drewna, podczas gdy spoina pozostaje nienaruszona.

ZASTOSOWANIE:

Resin "W" jest szeroko stosowany do montażu szkieletów konstrukcji drewnianych, nadaje się do połączeń na czopy, kołki do prostych lub fazowanych połączeń zakładkowych, itp. Jest odpowiedni do przyklejania forniru i laminatów z tworzywa sztucznego do drewna lub płyt wiórowych i do łączenia rdzeni przy produkcji płyt stolarskich. Klej ten może być także stosowany do łączenia z drewnem innych materiałów, takich jak twarde PCV lub profile aluminiowe.

STRUKTURA PRODUKTU:

Biała emulsja polioctanu winylu, żywic syntetycznych z organicznymi i nieorganicznymi środkami modyfikującymi.

KOLOR:

Biały, a po wyschnięciu - przezroczysty.

DZIAŁANIE:

Jest odpowiedni do stosowania w temperaturze eksploatacyjnej do 60°C, jednakże maksymalna bezpieczna temperatura zależy od naprężenia przyłożonego do spoiny.

WYDAJNOŚĆ:

Na płaską powierzchnię 1 litr na 6-9 m2, zależnie od porowatości podłoża.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie do łączenia powinny być gładkie i tak wykończone, aby sciśle do siebie przylegały; dla połączeń na czopy lub kołki tolerancja powinna być mniejsza niż 0,25 mm. Powierzchnie muszą być czyste, suche i oczyszczone z pyłu. Lekkie przetarcie powierzchni drobnym papierem ściernym zwykle daje odpowiednie wykończenie.

NAKŁADANIE KLEJU:

Klej ten powinien być stosowany w temperaturach od 5°C do 25°C. Nakładać równomiernie na jedną z klejonych powierzchni używając pędzla, wałka, aplikatora lub powlekarki walcowej. Jeżeli jest pożądana większa siła wiążąca, należy powlec klejem obie powierzchnie. Przy łączeniu na czopy lub kołki, najlepiej jest wprowadzać klej do otworu. Jeżeli drewno było przechowywane w zimnym lub wilgotnym środowisku, to przed rozpoczęciem klejenia powinno mieć możliwość dostosowania się do warunków panujących w warsztacie.

MONTAŻ:

Części należy połączyć ze sobą gdy warstwa kleju jest wilgotna. W normalnych warunkach czas na montaż wynosi od 10 do 25 minut. Po złączeniu części należy utrzymać lekki nacisk na spoinę na czas początkowego wiązania, stosując tradycyjne metody, jak prasy, imadła, zwornice, zaciski lub obciążenie.

CZAS WIĄZANIA:

Tempo wiązania kleju zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i nacisku spajającego, a także od rodzaju podłoża, jego porowatości, temperatury i zawartości wody. Dla przykładu, podloże z drewna bukowego, przy temperaturze 5°C, musi być poddane naciskowi przez co najmniej 12 godzin, podczas gdy przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%, czas ten może być skrócony do nieco ponad 1 godziny.

PRZECHOWYWANIE:

Może nastąpić niewielkie zgęstnienie kleju przy długo utrzymującej się niskiej temperaturze. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Klej do drewna Resin "W" jest całkowicie bezpieczny przy prawidłowym stosowaniu. Zawiera małe ilości składnika, który powoduje u niektórych osób uczulenie. Powinno unikać się długotrwałego kontaktu ze skórą. Zachlapania zmywać ze skóry wodą z mydłem. Nie myć rąk rozpuszczalnikiem chemicznym. W przypadku kontaktu kleju z oczami, przemywać je wodą przez 15 minut. Unikać sytuacji grożących połknięciem kleju.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zapobiegać wyciekom kleju do wód gruntowych. Świeżo rozlany klej rozcieńczyc wodą z detergentem i zebrać substancję z podłoża. Zaschnięty klej zeskrobać, a odpadki wyrzucić na śmieci. Zużyte opakowania i odpady kleju nie wymagają specjalnych metod składowania.RESIN W

Wodoodporny

CHARAKTERYSTYKA:

 • Może być stosowany do każdego drewna
 • Lepsza siła łącząca niż wystepująca w strukturze drewna
 • Odporny na działanie wody wg EN 204 D3
 • Przezroczysty po wyschnięciu
 • Dobre właściwości użytkowe
 • Nie osadza się na narzędziach do obróbki drewna
 • Nadaje się do polerowania
 • Spoina stabilna po cyklu zamarzania/odtajania
 • Niepalny
 • Atest PZH HK/B/1710/02/2001

Resin "W" Wodoodporny jest jednoskładnikowym wodoodpornym klejem. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń z krótkotrwałym działaniem ściekającej wody lub wody kondensacyjnej lub/i długotrwałym działaniem wysokiej wilgotności względnej powietrza. Na zewnątrz pomieszczeń bez działania warunków atmosferycznych. Klej ten wiąże z taką siłą, że po połączeniu ze sobą drewnianych powierzchni uszkodzenie następuje zazwyczaj poprzez pęknięcie drewna, podczas gdy spoina pozostaje nienaruszona.

ZASTOSOWANIE:

Resin "W" Wodoodporny jest szeroko stosowany do montażu szkieletów konstrukcji drewnianych, nadaje się do połączeń na czopy, kołki do prostych lub fazowanych połączeń zakładkowych, itp. Jest odpowiedni do przyklejania forniru i laminatów z tworzywa sztucznego do drewna lub płyt wiórowych i do łączenia rdzeni przy produkcji płyt stolarskich. Klej ten może być także stosowany do łączenia z drewnem innych materiałów, takich jak twarde PCV lub profile aluminiowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie do łączenia powinny być gładkie i tak wykończone, aby sciśle do siebie przylegały; dla połączeń na czopy lub kołki tolerancja powinna być mniejsza niż 0,25 mm. Powierzchnie muszą być czyste, suche i oczyszczone z pyłu. Lekkie przetarcie powierzchni drobnym papierem ściernym zwykle daje odpowiednie wykończenie.

NAKŁADANIE KLEJU:

Klej ten powinien być stosowany w temperaturach od 5°C do 25°C. Nakładać równomiernie na jedną z klejonych powierzchni używając pędzla, wałka, aplikatora lub powlekarki walcowej. Jeżeli jest pożądana większa siła wiążąca, należy powlec klejem obie powierzchnie. Przy łączeniu na czopy lub kołki, najlepiej jest wprowadzać klej do otworu. Jeżeli drewno było przechowywane w zimnym lub wilgotnym środowisku, to przed rozpoczęciem klejenia powinno mieć możliwość dostosowania się do warunków panujących w warsztacie.

MONTAŻ:

Części należy połączyć ze sobą gdy warstwa kleju jest wilgotna. W normalnych warunkach czas na montaż wynosi od 10 do 25 minut. Po złączeniu części należy utrzymać lekki nacisk na spoinę na czas początkowego wiązania, stosując tradycyjne metody, jak prasy, imadła, zwornice, zaciski lub obciążenie.

CZAS WIĄZANIA:

Tempo wiązania kleju zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i nacisku spajającego, a także od rodzaju podłoża, jego porowatości, temperatury i zawartości wody. Dla przykładu, podloże z drewna bukowego, przy temperaturze 5°C, musi być poddane naciskowi przez co najmniej 12 godzin, podczas gdy przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%, czas ten może być skrócony do nieco ponad 1 godziny.

STRUKTURA PRODUKTU:

Biała emulsja polioctanu winylu, żywic syntetycznych z organicznymi i nieorganicznymi środkami modyfikującymi.

KOLOR:

Biały, a po wyschnięciu - przezroczysty.

DZIAŁANIE:

Jest odpowiedni do stosowania w temperaturze eksploatacyjnej do 60°C, jednakże maksymalna bezpieczna temperatura zależy od naprężenia przyłożonego do spoiny.

WYDAJNOŚĆ:

Na płaską powierzchnię 1 litr na 6-9 m2, zależnie od porowatości podłoża.


PRZECHOWYWANIE:

Może nastąpić niewielkie zgęstnienie kleju przy długo utrzymującej się niskiej temperaturze. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Klej do drewna Resin "W" jest całkowicie bezpieczny przy prawidłowym stosowaniu. Zawiera małe ilości składnika, który powoduje u niektórych osób uczulenie. Powinno unikać się długotrwałego kontaktu ze skórą. Zachlapania zmywać ze skóry wodą z mydłem. Nie myć rąk rozpuszczalnikiem chemicznym. W przypadku kontaktu kleju z oczami, przemywać je wodą przez 15 minut. Unikać sytuacji grożących połknięciem kleju.


Dokumenty do pobrania:

 
 

IMPACT

IMPACT klej kontaktowy tworzący natychmiastowe połączenie

CHARAKTERYSTYKA:

 • Doskonała moc wiążąca
 • Dobra odporność na temperaturę
 • Wysoka początkowa siła chwytająca
 • Łatwe nakładanie ząbkowaną packa
 • Atest PZH HK/B/1710/03/2001

Impact jest jednoskładnikowym klejem ogólnego stosowania. Chociaż klej ten jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń, może być używany także na zewnątrz, jeżeli tylko będzie zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Kleju Impact nie należy stosować na polistyren, polietylen i podłoża bitumiczne. Nie stosować kleju w sytuacjach gdy pomiędzy powierzchniami do klejenia występuje jedynie kontakt punktowy.


ZASTOSOWANIE:

Klej kontaktowy Impact jest w szczególności odpowiedni do łączenia dekoracyjnych arkuszy laminatów z tworzywa sztucznego i twardych tworzyw PCV lub ABS z drewnem, materiałami drewnopodobnymi i metalami. Może być także użyty do przyklejania izolacyjnych płyt pilśniowych i płytek akustycznych do podwieszonych lub pionowych płaszczyzn. Za pomocą tego kleju można również mocować większość listew wykończeniowych z twardego tworzywa sztucznego. Łączy także: korek, skórę, gumę, kamień oraz gęste i sztywne tkaniny

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie do łączenia powinny być gładkie, czyste, suche, wolne od pyłu i tłuszczu. Powierzchnie zbyt wypolerowane zmatowić drobnym papierem ściernym.

NAKŁADANIE KLEJU:

Klej rozprowadzić równomiernie na dwóch powierzchniach, używając do tego celu ząbkowanej packi pod takim katem, który pozwoli utworzyć warstwę z wyraźnymi rowkami. Należy przy tym uważać, aby pomiędzy ząbkami packi nie pozostawał zaschnięty klej. Nie łączyć ze sobą powierzchni przed osiągnięciem suchości (musza być suche w dotyku) przez obie warstwy kleju. Przy wysokiej wilgotności może mieć miejsce kondensacja pary na warstwie kleju, rozpoznawalna jako białe wykwity na powierzchni. Zjawisko to może być szkodliwe i klejenie nie powinno być kontynuowane, dopóki nie zostaną poprawione warunki, np. poprzez podniesienie temperatury lub/ i osuszenie atmosfery. Czas schnięcia kleju zależy od grubości warstwy, porowatości powierzchni, temperatury i wilgotności otoczenia. W typowych warunkach suchość jest osiągana po 15-20 minutach dla podłoża porowatego i po 25-35 minutach dla podłoża gładkiego. Zwykle, połączenie nie powinno odbywać się później niż 45 minut po nałożeniu kleju.

METODY SPECJALNE:

W niektórych zastosowaniach, i pod warunkiem ze warstwa kleju może być chroniona przed zanieczyszczeniem, wygodne jest położenie powłoki wstępnej na komponenty, jakiś czas przed pożądanym czasem montażu. Wyschnięty klej może być wtedy reaktywowany przez podgrzanie go do temperatury powyżej 80°C. Zespół 4x200W promienników lampowych podczerwieni umieszczonych 200-250 mm nad powierzchnią z klejem spowoduje reaktywację w ciągu 30-90 sekund, zależnie od koloru i własności fizycznych podłoża. Nagrzane powierzchnie są następnie łączone w normalny sposób. Przed zastosowaniem tej metody należy wykonać test sprawdzający czy proces podgrzewania nie powoduje uszkodzenia podłoża.

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU:

Dopuszczalny okres magazynowania kleju wynosi 24 miesiące, w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 30°C.

STRUKTURA PRODUKTU:

Umiarkowanie lepka ciecz, zawierająca mieszankę kauczuku chloroprenowego i żywic syntetycznych rozproszona w rozpuszczalnikach węglowodorowych, z dodatkiem toluenu i octanu etylu.

KOLOR:

Bursztynowy

WYDAJNOŚĆ:

Przy nakładaniu na gładkie, nieporowate powierzchnie 500 ml wystarcza na sklejenie 1,4 m2 (obie klejone płaszczyzny o powierzchni 1,4 m2 kazda) Stopień porowatości i chropowatość powierzchni wpływa na zużycie kleju.


MONTAŻ:

Pokryte klejem powierzchnie połączyć ze sobą i docisnąć na całym obszarze. Zwykle nacisk ręką jest wystarczający, ale można zastosować prasę lub ręczny wałek. Długotrwały nacisk nie jest konieczny. Połączenie ze sobą powierzchni zanim klej osiągnie suchość, uniemożliwi swobodne odparowanie rozpuszczalnika, co wpłynie niekorzystnie na końcową moc wiązania. Może to także spowodować nadmierne pęcherzenie powłoki, szczególnie jeśli klej nie był równomiernie rozprowadzony. Impact jest klejem kontaktowym i trwale połączenie następuje w chwile po zetknięciu ze sobą klejonych powierzchni. Konieczne jest zatem unikanie kontaktu, zanim elementy nie zostaną ustawione w jednej osi, np. poprzez wstawienie szpilek wzdłuż jednej krawędzi według której można ustalić położenie drugiej powierzchni. Początkowa siła chwytająca ujawnia się natychmiast po wykonaniu połączenia, ale maksymalna siła wiążąca, w temperaturze pokojowej, zostanie uzyskana w ciągu 24-28 godzin

Dokumenty do pobrania

 
 

TIME BOND

TIME BOND klej kontaktowy o galaretowatej konsystencji 

CHARAKTERYSTYKA:

 • Nie kapie
 • Pozwala na dokładne dopasowanie małych powierzchni
 • Idealny do pionowych i poziomych powierzchni
 • Wysoka wytrzymałość złącza
 • Czysty i prosty do stosowania
 • Atest PZH HK/B/1710/01/2001

Time Bond jest jednoskładnikowym, nie ściekającym klejem kontaktowym. Klej Time Bond przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków, ale może być również stosowany na zewnątrz w miejscach osłoniętych od wpływu warunków atmosferycznych. Kleju Time Bond nie należy stosować na spieniony polistyren, polietylen oraz na podłoża bitumiczne. Nie stosować kleju w sytuacjach gdy pomiędzy powierzchniami do klejenia występuje jedynie kontakt punktowy.


ZASTOSOWANIE:

Klej Time Bond przeznaczony jest do łączenia laminowanych, dekoracyjnych płyt z tworzyw sztucznych oraz innych sztywnych płyt takich jak PCV, ABS oraz płyt sklejkowych. Klej ten może być również stosowany do łączenia płyt wiórowych oraz płytek akustycznych do skośnych oraz pionowych powierzchni otynkowanych zaprawą cementową. Łączy także: większość tworzyw sztucznych, korek, gumę, skórę, metal, kamień i sztywne tkaniny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie przed sklejeniem musza być czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone. Gładkie lub wyszlifowane powierzchnie powinny zostać zarysowane za pomocą drobnego środka ściernego. Jeżeli jest wymagane odtłuszczenie powierzchni, należy zastosować wodę z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego. Można również zastosować rozpuszczalnik odtłuszczający, który po wyschnięciu nie pozostawia żadnej pozostałości. Przed klejeniem wszystkie ślady czyszczącego rozpuszczalnika musza odparować albo należy je wytrzeć za pomocą szmatki nie pozostawiającej kurzu. Powierzchnie, które są nadmiernie porowate mogą powodować, ze klej w nie wsiąknie i powstanie słabe połączenie. W takim przypadku należy zaszpachlować powierzchnie cienka warstwa kleju nałożonego za pomocą szpachelki.

NAKŁADANIE KLEJU:

Klej nałożyć za pomocą kielni albo ząbkowanej packi, na obie łączone powierzchnie. Sprawdzić, czy ząbki packi nie są wyłamane albo zabrudzone starym klejem. Rozprowadzać klej za pomocą packi prowadzonej pod takim katem, który pozwoli utworzyć warstwę z wyraźnymi rowkami. Nie łączyć ze sobą powierzchni przed osiągnięciem suchości (musza być suche w dotyku) przez obie warstwy kleju. Przy wysokiej wilgotności może mieć miejsce kondensacja pary na warstwie kleju, rozpoznawalna jako białe wykwity na powierzchni. Zjawisko to może być szkodliwe i klejenie nie powinno być kontynuowane, dopóki nie zostaną poprawione warunki, np. poprzez podniesienie temperatury lub/ i osuszenie atmosfery. Czas schnięcia kleju zależy od grubości warstwy, porowatości powierzchni, temperatury i wilgotności otoczenia. W typowych warunkach suchość jest osiągana po 15-20 minutach dla podłoża porowatego i po 25-35 minutach dla podłoża gładkiego. Zwykle, połączenie nie powinno odbywać się później niż 45 minut po nałożeniu kleju.

ŁACZENIE:

Polączenie ze sobą powierzchni zanim klej osiągnie suchość, uniemożliwi swobodne odparowanie rozpuszczalnika, co wpłynie niekorzystnie na końcową moc wiązania. może to także spowodować nadmierne pęcherzenie powłoki, szczególnie jeśli klej nie był równomiernie rozprowadzony. Połączenie następuje w momencie kiedy dwie klejone powierzchnie znajda się w bezpośrednim kontakcie. Konieczne jest zatem unikanie kontaktu, zanim elementy nie zostaną ustawione w jednej osi, np. poprzez wstawienie szpilek wzdłuż jednej krawędzi według której można ustalić położenie drugiej powierzchni (po połączeniu możliwe jest dokonanie jedynie minimalnych korekt). Po wyschnięciu obu klejonych powierzchni należy je ze sobą połączyć i docisnąć na całym obszarze klejenia, w kierunku od środka warstwy na zewnątrz tak, aby wyprowadzić ewentualne kieszenie z powietrzem. Z reguły docisk za pomocą rak jest wystarczający, ale korzystne jest również stosowanie odpowiedniej prasy lub walka ręcznego. Przedłużanie nacisku nie jest konieczne. Maksymalna wytrzymałość połączenia uzyskiwana jest w normalnej temperaturze, w ciągu 24-48 godzin.

STRUKTURA PRODUKTU:

Klej TIME BOND jest galaretowatym żelem. Jest to mieszanka kauczuku polichloroprenowego i polimerów syntetycznych, w mieszaninie toluenu, octanu etylu oraz alifatycznych i alicyklicznych weglowodorów C6 i C7, zawierających nie więcej niż 3% n-heksanu w całej mieszaninie.

KOLOR:

Bursztynowy

WYDAJNOŚĆ:

Przy nakładaniu na gładkie, nieporowate powierzchnie 1 litr wystarcza na sklejenie 3,2 m2 (obie klejone płaszczyzny o powierzchni 3,2 m2 każda). Stopień porowatości i chropowatość powierzchni wpływa na zużycie kleju.

Opakowania: 0,25 litr. 0,5 litr. 1 litr. 5 litr.

Dokumenty do pobrania


Siatki ścierne

 

SIATKA ŚCIERNA gradacja 40-240

110mm x 280mm


Siatka ścierna jest doskonałym materiałem ściernym do szlifowania gładzi gipsowych, szpachlówek. Może służyć do wygładzania powierzchni drewnianych oraz metalowych.

Opakowania: karton 50 szt.